công ty dịch vụ vệ sinh VNEXPRESS.net Giám đốc điều hành của Tập đoàn Taisei giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Care Việt Nam; bà Trần Thị Bích Thảo tiếp tục giữ vị trí Tổng giám đốc đã dịch vụ vệ sinh nhà ở 1/3/ top 53 Anh Thư

công ty bán thuốc diệt côn trùng năm 2019

Kiểm soát dịch hại là một lĩnh vực đông đúc, với rất nhiều https://dietcontrungtphcm.net/dich-vu-diet-moi ganh đua cho doanh nghiệp của bạn và một vài thương hiệu nổi tiếng toàn quốc trong cuộc cạnh tranh liên tục với các công ty địa phương nhỏ hơn. Chúng tôi đã xem xét nhiều người chơi chính trong nước và khu vực trong ngành và chúng tôi đã cung cấp cho bạn các đề xuất của chúng tôi dưới đây. Để cung cấp một đánh giá nhanh về điểm mạnh và điểm yếu của công ty và danh tiếng của họ trong ngành. Để đảm bảo rằng công ty cung cấp một loạt các dịch vụ phù hợp với các đối thủ cạnh tranh. Dựa trên đánh giá của khách hàng và sự hài lòng về cách các công ty hiệu quả và thân thiện.

Profile

PRAGA is one of the leading Machine Tool manufacturing units in India. Established in 1943, Praga’s products are well known in the field of Machine Tools. The company is organised in Four Divisions-viz the Machine Tools, Forge, Foundry and CNC Division which pulsates with the activities of 565 employees, turning out a wide range of products.
The four divisions, equipped with modern facilities for design, development and manufacture of Machine Tools, are manned by qualified personnel with proven record of technical knowledge and exquisite craftsmanship acquired over a period of 60 years.
Corporate Vision of Praga Tools
PRAGA is proud of its diverse range of Machine Tools-the Cutter and Tool Grinders, Milling Machines, Copy lathes, Thread Rolling Machines and Praga CNC Machines which keep pace with the ever-changing technology.In addition, the Company also manufactures a wide range of Industrial Forgings for Railway, Automotive and Ordnance applications.
PRAGA’S wisest investment has been in its excellent collaborations with world famous names like Jones and Shipman of UK for Surface Grinding and Cutter & Tool Grinders, Gambin of France for Milling Machines, Escofier of France for Thread Rolling Machines, George Fischer of Switzerland for Copying Lathes, Mitsubishi Heavy Industries of Japan for Machining Centers and Keiyo Seiki of Japan for CNC Lathes. The collaborations have culminated in Praga Producing Machine Tools of the highest quality conforming to International Standards. By virtue of their dependability, Precision engineering and proven performance, Praga Machine Tools are penetrating larger segments of foreign markets including UK, CIS, Canada, Bulgaria, Indonesia, Germany, Japan, etc.
PRAGA is even more proud of the fact that it has contributed to the development of the Machine Tool Industry in the country and the creation of a vast band of skilled technicians. Thus, Praga today, is a name to reckon with in the Machine Tool Industry.