công ty dịch vụ vệ sinh VNEXPRESS.net Giám đốc điều hành của Tập đoàn Taisei giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Care Việt Nam; bà Trần Thị Bích Thảo tiếp tục giữ vị trí Tổng giám đốc đã dịch vụ vệ sinh nhà ở 1/3/ top 53 Anh Thư

công ty bán thuốc diệt côn trùng năm 2019

Kiểm soát dịch hại là một lĩnh vực đông đúc, với rất nhiều https://dietcontrungtphcm.net/dich-vu-diet-moi ganh đua cho doanh nghiệp của bạn và một vài thương hiệu nổi tiếng toàn quốc trong cuộc cạnh tranh liên tục với các công ty địa phương nhỏ hơn. Chúng tôi đã xem xét nhiều người chơi chính trong nước và khu vực trong ngành và chúng tôi đã cung cấp cho bạn các đề xuất của chúng tôi dưới đây. Để cung cấp một đánh giá nhanh về điểm mạnh và điểm yếu của công ty và danh tiếng của họ trong ngành. Để đảm bảo rằng công ty cung cấp một loạt các dịch vụ phù hợp với các đối thủ cạnh tranh. Dựa trên đánh giá của khách hàng và sự hài lòng về cách các công ty hiệu quả và thân thiện.

Facilities

We have about 380 different kinds of Machine Tools and Equipments. These facilities have enabled the company to produce Machine Tools of International Standards and manufacture Export Oriented Products. Some of the important facilities available in the company are :
Please click the below links for more details
  1) LATHES
  2) HORIZONTAL BORING & MILLING MACHINES
  3) PLANO MILLING MACHINES
  4) DRILLING MACHINES
  5) JIG BORING MACHINES
  6) GRINDING MACHINES
  7) SUPER FINISHING MACHINES
  8) THREAD CUTTING & GRINDING MACHINES
  9) GEAR CUTTING & GRINDING MACHINES
10) WIRE – CUT EDM – MACHINE
11) BROACHING MACHINE
12) ENGRAVING MACHINE
13) HEAT TREATMENT FURNACES
14) METROLOGY INSTRUMENT
  1) LATHES
1.1CNC Lathe, Warner & Swasy, UK
Model : Universal 315
1.2CNC Lathe, Schaublin, Switzerland
Model : 128
1.3Automatic Turret Lathe, Pratt & Whitney, USA
Model : PJ 400
1.4Copying, Lathe, Praga/+GF+
Model : KDM A 18/150
1.5CNC Lathe Model FNC – 600S
-Keiyo Seiki
Top
  2) HORIZONTAL BORING & MILLING MACHINES
2.1CNC Machining Centre, Mitsubishi, Japan
Model : MPA – 60 A
2.2Horizontal Precision Boring & Milling Machine, HMT
Model : NAZ9
2.3CNC Machining Centre, Mitsubishi,Japan
Model : MPA – B – 50A
Top
  3) PLANO – MILLING MACHINES
3.1Plano-Miller, Stankoimport, USSR
Model :6620 Y
Top
  4) DRILLING MACHINES
4.1Coordinate Drilling & Boring Machine, GSP
Model : 45 P8 NA
4.2Deep Hole Drilling Machine, HMT (Basic Machine)
Model : H-22/2000 Lathe
4.3Radial Drilling Machine, HMT
Model : RM 61
4.4Plano Machining Centre with Fanuc II controls, 
Model MVR 28/30 NC, Mitsubishi, Japan
4.5CNC Horizontal Milling & Boring Machine with
Rotary Table, with Fanuc 12 controls, 
Model MAF-RS180B-NC, Mitsubishi, Japan
Top
  5) JIG BORING MACHINES
5.1JIG Boring Machine, DIXI, Switzerland
Model : 75 P(E)
5.2JIG Boring Machine, Devlieg, USA
Model : 3B – 72
5.3JIG Boring Machine, Stankoimport, USSR
Model : 2A 450T
5.4JIG Boring Machine, Stankoimport, USSR
Model : 2E 450A
Top
  6) GRINDING MACHINES
6.1Slideway Grinder, WMW, E.Germany
Model : SZ 1250 x 1000 x 6000/4
6.2Slideway Grinder, Waldrich Coburg,W.Germany
Model : 15 – 8SU – 1720/2M
6.3Universal Grinding Machine, Studer, Switzerland
Model : S30
6.4Centre Grinding Machine, Technica
Model : ZSM 500 – 810
6.5Internal Grinding Machine, Fratilli Novarese, Italy
Model 50/400
6.6Slideway Grinding Machine,
Waldrich Coburg Model 50-15 S4030
6.7Strojimport – Universal Internal Grinder
Model – BDU 250 A
Top
  7) SUPER FINISHING MACHINES
7.1Horizontal Honing Machine, Jones & Shipman
Model : 150
Top
  8) THREAD CUTTING & GRINDING MACHINES
8.1Threading Machine, Mysore Kirloskar Ltd
Model : CRIDAN MKB 100
8.2High Speed, Automatic Production Screw Cutting Machine,
Mannaioni, Italy
Model : Hydro – Man AU – Cycle 3″
8.3Thread Grinding Machine, Matrix, UK
Model : 47
8.4Thread Grinding Machine, Reishauer, Switzerland
Model : Universal UL 980
8.5Thread Grinding Machine – Jones & Lamson
Model : C638
8.6Universal Thread Grinding Machines
Model – SK 822B – Stankoimport
Top
  9) GEAR CUTTING & GRINDING MACHINES
9.1Gear Hobbing Machine, HMT, India
Model :H400
9.2Universal Gear Hobbing Machine, Sykes
Model : HV 14 A
9.3Gear Shaping Machine, Lorenz
Model : SNJ 5
9.4Gear Tooth Rounding Machine, Hey Engg.Co.Ltd.
Model : 10″
9.5Gear Grinding Machine, Reishauer, Switzerland
Model : NZA 111
9.6Stankoimport Gear Grinding Machine
Model – 53833
Top
10) WIRE – CUT EDM – MACHINE
10.1Wire Cut EDM Machine, AGIE
Model : AC 300
10.2Optical Profile grinding machine
Model – 395 MI – Stankoimport
Top
11) BROACHING MACHINE
11.1Vertical Broaching Machine, RBV Varinelli
Model : BVPR 16/1320
Top
12) ENGRAVING MACHINE
12.1Graduating Machine, Atwood Machine Tools Ltd, UK
Model : DM 1
Top
13) HEAT TREATMENT FURNACES
13.1Tuff Tride Furnace, Wester Work Engineers Ltd
Model : WSTT 60/100
Top
13.2Stress Relieving Furnace, Allied Consulting Engineers
Model : Bogie Hearth
13.3Vertical Sealed Rotary Type Gas Carburishing Furnace,
Waster Work Engineers Ltd.
Model : WGSRV 55/80
13.4Electric Furnace, Therelek Electric Furnaces Pvt. Ltd.,
13.5Induction Hardening Furnace, Delpana & Sons Ltd, UK
Model : 2E 15/25
13.6Induction Hardening Furnace, STEL Induction Hardening 
Model : 30066